נובמבר 2002
עדי ברנדר, אסנת פלד לוי וניצה (קחינר) קסיר
מדיניות הממשלה ושיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של האוכלוסייה בגילי העבודה העיקריים- ישראל ומדינות OECD בשנות התשעים
המחקר בשלמותו, כקובץ PDF 

נעם זוסמן ודמיטרי רומנוב
תמורות במערכת הבטחת ההכנסה בישראל- מצע לדיון
המחקר בשלמותו כקובץ PDF 

יוסף זעירא ומישל סטרבצ'ינסקי
מה קובע את הוצאות החינוך בישראל?
המחקר בשלמותו כקובץ PDF

עדית יוטב- סולברג 
השפעת השינויים הטכנולוגיים על מבנה השכר בישראל 1980 עד 1999
המחקר בשלמותו כקובץ PDF 

מיכאל שראל
הגורמים לשינויים בהתפלגות ההכנסות בישראל