סקר בנק ישראל 71 - שער

 

האם השינוי בהכנסה השוטפת תורם להסבר השינוי בתצרוכת בישראל? בחינה אמפירית של תיאוריית ההכנסה הפרמננטית עם ציפיות רציונליות

יעקב לביא

 

 מחירי המניות בישראל האם הם גבוהים מדי

אשר בלאס

 

השפעת תעריף עומס וזמן (תעו''ז) על הביקוש לחשמל בסקטור העסקי בישראל

אסנת דלאל, אשר טישלר

 

''הגירה וצמיחה בתנאים של ניידות הון בלתי משוכללת: גל העלייה לישראל בראשית שנות התשעים'' הערה

עודד שטרק