תקציר

משוואות סחר החוץ, שנועדו לניתוח ולחיזוי כאחד, זכו לתשומת לב רבה בחו"ל בעשור האחרון, אולם בישראל התמקדה תשומת הלב בטכניקות אחרות . במאמר זה מובא ניתוח רגרסיה של סחר החוץ של ישראל, שתכליתו העיקרית לקבוע את הגמישות, בטווח הקצר, של הקשר בין המשתנה התלוי (יבוא, יצוא או עודף יבוא) לבין גורמים עיקריים כגון סך השימוש במקורות (להלן "ביקוש") והמחיר היחסי. חלק חשוב ביעד הזה הוא גילוי ההבדלים, אם אלה קיימים, בין הטווח הקצר או התגובה "המחזורית" של היבוא לשינויים ב"ביקוש" לבין הטווח הארוך. בגמישות הטווח הקצר אנו מתכוונים לגמישות היבוא לשינויים ב"ביקוש", כשלעצמו, כאשר כושר הייצור (או התפוקה בכוח) של המשק המקומי נשאר קבוע. בגמישות הטווח הארוך הכוונה להשפעה (השנתית) של השינוי בביקוש בתוספת הגידול בכושר הייצור במשך אותה תקופה.

למאמר המלא כקובץ PDF