תקציר​

לתמורות במחירים ובזמינות האשראי נודעת השפעה על רוב רובן של החלטות הפירמה ופעולותיה. שינויים בשערי ריבית יש בהם לשנות את מידת הכדאיות של השקעות, ולהפוך השקעה כדאית להשקעה בלתי כדאית, ולהיפך. בחברות תעשייה נכונים הדברים לא רק ביחס לבניינים וציוד, אלא גם לגבי השקעה במלאי ובאשראי ללקוחות. השקעות אלה, כשלעצמן, משפיעות ומושפעות מהיקף המכירות של הפירמה. אחד הכוחות העיקריים, המשפיע על עלות האשראי וזמינותו, הינו המדיניות המוניטרית, שנוקט הבנק המרכזי. מקובל, שמדיניות זאת באה להסדיר את הצע הכסף והאשראי, בהתאם לזרם הרצוי של סחורות ושירותים. מלכתחילה ניתן אפוא לצפות לכך, שמדיניות מוניטרית מרהיבה תביא לעלייה בהשקעות ובצריכה, והיפוכו של דבר במדיניות מוניטרית מרסנת.

למאמר המלא כקובץ PDF