בעבודה זו אנו בוחנים מסגרת לניהול אופטימלי של החוב הציבורי, וגוזרים ממנה מסלול כמותי רצוי לגבי החוב בישראל בשנים 1993 ואילך. השינויים המתבקשים בחוב תלויים בפערים שבין כל אחד משורה של משתנים ההוצאה הציבורית, התוצר וההעברות החדצדדיות מחו"ל לסקטור הציבורי לבין מגמותיהם ארוכות הטווח של משתנים אלו. שני הראשונים שבהם פועלים להגדלת היחס חוב/תוצר בשנים הבאות, ואילו ההעברות מחו"ל פועלות להקטנתו. סימולציה של החוב מראה שניתן להקטין את שיעור המס בשנים הבאות ויחד עם זאת להביא לצמצום הדרגתי של היחס חוב/תוצר .

 

למאמר המלא