תקציר

המחקרים הסטאטיסטיים בתחום הביקוש לצריכה הם משני סוגים עיקריים: מחקרים המתבססים על חקר תקציבי משפחות בפרק זמן קבוע (מחקרי חתך) ומחקרים המתבססים על ניתוח סדרות עתיות של נתונים מצרפיים. בישראל נעשו כבר מספר מחקרים מהסוג הראשון' והם התבססו על סקרי הוצאות המשפחה (סקרים אלה נערכים במשך שנה שלמה, וכל משפחה נחקרת במשך חודש.) הסקירה המוצגת בזה נמנית על סוג המחקרים השני, והיא מבוססת על סדרות עתיות של מרכיבי הצריכה ומחירי הצריכה, כפי שהם נאמדים במסגרת החשבונות הלאומיים.

למאמר המלא בנושא מגמות בהתפתחות מרכיבי הצריכה הפרטית ניתוח סדרות עתיות