​תקציר:

בחוברת זו של סקר בנק ישראל מוצגות ארבע עבודות אקונומטריות על הביקוש לכסף בישראל. העבודות הוצגו לראשונה ביוני 1983 בסימפוזיון שערכה מחלקת המחקר של בנק ישראל על נושא זה ועודכנו בעקבות הערות, שהושמעו בסימפוזיון ואחריו. מבוא זה פותח בריון על חשיבותו. של הביקוש לכסף בכלכלה בכלל ובמשק הישראלי בפרט. חלקו השני של המבוא מתאר בקצרה את הרקע לעבודה האקונומטרית במאמרי הסימפוזיון, ובסופו נסקרים המאמרים סקירה השוואתית. כסף מוגדר בכל העבודות בהגדרתו הצרה מזומנים ופיקדונות עו"ש של הציבור. במבוא נכנה מצרף זה, לחלופין, במונחים כסף, כסף צר, אמצעי תשלום וM1 - ואילו במונח "תחליפי כסף'' ובדומיו נכנה נכסים נזילים המיתוספים ל-M1 בהגדרות הכסף הרחבות.

למאמר המלא על מבוא: מחקרים אמפיריים על הביקוש לכסף בישראל