תקציר:

​בין הגורמים הישירים השונים, שהביאו לעליית רמת ההשכלה בישראל בשנות השישים והשבעים היתה לעליית שיעורי הלמידה של האוכלוסייה המקומית ההשפעה החזקה ביותר: גורם זה מסביר מעל 70 אחוזים מן העלייה הממוצעת בעתירות ההשכלה הגבוהה של האוכלוסייה היהודית בגיל העבודה. כחמישית מעלייה זו מקורה בהצטרפות עולים חדשים, שרמת השכלתם היתה גבוהה מזו של הוותיקים, ו5 עד 10 האחוזים הנותרים נובעים משינויים במבנה הגילים של האוכלוסייה. האצת עלייתה של עתירות ההשכלה בשנות השבעים נבעה מהתגברות ההשפעות הללו.

למאמר המלא על התפתחות רמת ההשכלה של היהודים שבאוכלוסייה ובכוח העבודה בישראל מ1950 עד 1980