תקציר:

​במרבית הארצות בעולם המערבי מפלה מערכת המסים לטובה בעלי דירות הגרים בדירותיהם (להלן "דיירים בעלים") לעומת שוכרי דירות: הראשונים אינם משלמים מס
הכנסה על שכר הדירה הזקוף הנובע מדירותיהם, ואילו האחרונים אינם רשאים לנכות את שכר הדירה שהם משלמים מהכנסתם החייבת במס 1. מדיניות מסוי מפלה שכזאת פוגעת ביעילות של הקצאת המקורות במשק, וכן מעוותת את חלוקת ההכנסה הלאומית. תחילה נציג ניתוח תיאורטי של שני האספקטים האלה, ואחר כך נאמוד את ההשפעות הלכה למעשה. White & White הדיון מבוסס על מודל של שני שוקי הדיור בבעלות ובשכירות שפיתחו (1977).

למאמר המלא על המסוי המפלה של דירות בבעלות. השפעתו על הקצאת המקורות ועל חלוקת ההכנסה במשק