עיקרי הממצאים:

הביקוש לבנזין נגזר מהביקוש לשירותי נסיעה והובלה ברכב פרטי, וצריכתו קשורה טכנולוגית במלאי המכוניות ובתכונותיהן (תכונות המשפיעות על צריכת הדלק לק"מ). עבודות שנעשו עד כה, בעיקר בארה"ב ובקנדה, לא כללו בפונקציית הביקוש לבנזין את מלאי הרכב ותכונותיו, ובעבודה זו נעשה צעד ראשון בכיוון זה. משוואת הביקוש לבנזין היא דינמית. תהליך ההתכנסות לשיווי משקל מלא של הביקוש וההיצע מתפרש על פני זמן. תכונה זו נובעת מהמגבלה, שמטילים מלאי הרכב ותכונותיו על הביקוש בטווח הקצר. ההתאמה, שנערכת במלאים אלו, היא בטווח הארוך נערכת התאמה ; איטית, ובטווח הקצר אין הם ניתנים כמעט לשינוי מלאה במלאי הרכב ובתכונותיו, וצריכת הבנזין בפועל.

למאמר המלא כקובץ PDF