תקציר:

​מטרת העבודה היא לבדוק באיזו מידה ניתן להסביר או לחזות את שיעורי השינוי בצריכה הפרטית לנפש באמצעות שיעורי השינוי בהכנסה הצפויה לנפש ובאמצעות שיעורי התשואה על הנכסים תשואת המניות (Predictable income) והריבית לטווח הקצר. הבחינה האמפירית נסבה על השנים 1963 עד 1993. כידוע, קשר הדוק בין השינוי בהכנסה הצפויה לשינוי בצריכה הפרסית עומד בסתירה לתיאוריית ההכנסה הפרמננטית הגורסת ציפיות רציונליות.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF