תקציר:

​מטרת העבודה היא להציג את תהליך יצירת הכסף בישראל בשנות השבעים, תוך הדגשת השפעתה של האינפלציה על תהליך זה. לכסף בישראל שני מקורות: הגירעון בתקציב הממשלה ופעולות האשראי של בנק ישראל. עבודתנו מתרכזת בניתוח המקור השני. מצאנו, שבנק ישראל הגדיל את תרומתו ליצירת הכסף דרך האשראי המוזל הן כתגובה על גידול באינפלציה והן כתגובה על הקטנת העירוי החיצוני של הממשלה. בדקנו, עיונית וכמותית, שתי השערות: לפי האחת נקלע הבנק להסדר מוסדי של תמיכה בענפי משק שונים, במיוחד ביצוא, ולפי השנייה ניהל מדיניות אקטיבית, שמטרתה הייתה מניעת פגיעה בפעילות הכלכלית במשק. המבחנים הסטטיסטיים אינם מאפשרים לדחות את אחת ההשערות, ולפיכך לא ניתן להכריע ביניהן, אולם לגירסת המדיניות האקטיבית יש סימוכין בהצהרות מדיניות של הבנק.

למאמר המלא על האינפלציה ותהליך יצירת הכסף בישראל בשנות השבעים