תקציר:

​בתקופה שמסוף דצמבר 1983 עד סוף יוני 1984, הנסקרת בדו''ח זה, עלו אמצעי התשלום שבידי הציבור ב86 אחוזים או בקצב חודשי ממוצע של 11 אחוזים. רמת המחירים עלתה בתקופה זו בקצב חודשי ממוצע של 14 אחוזים, ורמתם הריאלית של אמצעי התשלום ירדה ב17 אחוזים. במבנה הנוכחי של המערכת המוניטרית אין התפתחות אמצעי התשלום ממצה את ההתפתחויות המוניטריות במשק. היא רק חלק מתמונה רחבה יותר, המתארת את תוספת הנזילות למשק מכל המקורות, את התחלקותה בין הנכסים השונים ואת שפעת התחלקות זו על הפעילות הריאלית ועל המחירים.

למאמר המלא על דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31.12.1983 עד 31.03.1984 ובתקופה שבין 31.03.1984 עד 30.06.1984