תקציר:

מטרת המאמר היא לחקור את התפתחות כמות הכסף על פני זמן, ובפרט את הגורמים לירידה החריפה של כמות הכסף שבידי הציבור הישראלי בעשור האחרון: האם ירידה זו מוסברת כולה בעליית המחיר של החזקת כסף בעיקר עקב ההאצה באינפלציה או שמא חלו במערכת הכלכלית שינויים, שגרמו לשינוי מבני בכללים המנחים את הציבור בקביעת כמות הכסף שהוא מבקש להחזיק כמה גורמים יכלו להביא לשינוי מבני בביקוש לכסף בשנות השבעים: המעבר מפיחותים גדולים בודדים לטכניקה של פיחות זוחל ב1975 שהעלה במידה רבה את נזילותם של נכסים במטבע חוץ. הכנסת הפת"ם לשוק הכספים, בעקבות הליברליזציה בשוק מטבע החוץ בסוף 1977. ההאטה הניכרת בקצב הצמיחה של המשק וההאצה הרבה של קצב האינפלציה, בעקבות משבר האנרגיה ומלחמת יום הכיפורים.

למאמר המלא על בחינת יציבותו של הביקוש לכסף בישראל מ1965 עד 1981