1. מבוא ועיקר הממצאים:
    מסי הרכב ומדיניות הממשלה בנושא השימוש ברכב פרטי ומסחרי עומדים במרכזו של דיון ציבורי זה שלושים שנה, ואין תימה בדבר, בהתחשב בגידולה המהיר של מצבת הרכב (בעיקר הרכב הפרטי), במסים הכבדים המוטלים על הרכב הפרטי (מסי רכישה ומסי שימוש) ובמשקלם של מסים אלו בכלל המסים. הצדקה למסים אלה נמצאה בטענה שהם משמשים מכשיר לשיפור במאזן התשלומים, בחלוקת ההכנסה ובפריסה האורבנית, וכן לספיגת כספים מהציבור. ספק אם המסים השיגו את היעדים שעמדו לעיני מתכנניהם, אך בכך לא נעסוק במסגרת זו י. במחקר זה קבענו מסגרת לתשובה על שאלה אחת. באיזו מדה עשויים המסים הקיימים לפתור את אחת הבעיות החמורות בתחום התחבורה המוטורית בעיית הצפיפות בדרכים.

  2. הצפיפות בדרכים גברה, כתוצאה מהעלייה המהירה ברמת המינוע (מספר כלי
    הרכב הפרטיים לאלף תושבים) בצד הפיגור בהרחבת


למאמר המלא:surv55_1.pdf