תקציר

מחקר זה נועד לבחון אם אפשר לזהות – בהווה ובעבר – בועה במחירי המניות בשוק ההון הישראלי. לשם כך אנו משתמשים במבחנים אקונומטריים לזיהוי בועות במחירי נכסים ולמעקב אחריהן. יישום המבחנים על נתוני שוק ההון הישראלי כרוך באתגר, מאחר ששוק זה אינו מתאפיין בחלוקת דיווידנדים רציפה. במחקר אנו מראים כי אפשר ליישמם תוך שימוש בנתונים על מכפילי ההון. תקופת המדגם שלנו משתרעת מיולי 1996 עד נובמבר 2014, ובתקופה זו תוצאות המבחנים אינן מעלות עדות חד-משמעית לבועה בענף או במדד כלשהו של שוק המניות הישראלי.

 

למאמר המלא בנושא: מבחן לבועה במחירי המניות כאשר חלוקת הדיווידנד אינה רציפה: יישום על שוק המניות הישראלי כקובץ PDF