תקציר

עבודה זו מתארת ומנתחת כיצד הממוצע המשוקלל של הטווח לפדיון של הנפקות אג"ח ממשלתיות מגיב לשינויים במשתנים פיננסיים וכלכליים, וזאת על רקע המשבר הפיננסי העולמי ומשבר החוב האירופי. העבודה משתמשת במסד נתונים חדש ובו 12,000 הנפקות של אג"ח ממשלתיות שערכו 11 ממדינות ה-OECD בשנים 20042012. היא מראה שדפוסי ההנפקות השתנו במהלך המשברים: לפניהם הנפיקו חוב קצר טווח שנועד למזער את העלות המיידית, ובמהלכם עברו להנפקת חוב לטווח ארוך יותר. באמצעות רגרסיות על נתוני פאנל המחקר מוצא ראיות לכך שהטווח לפדיון מגיב לפרמטרים של עקום התשואות, לכך שהכמות המונפקת מגיבה למשברים, ולכך שקיימת התמדה של הכמות המונפקת.​

 למאמר המלא כקובץ PDF​