תקציר

אנו מנתחים שתי ספציפיקציות מקובלות להכללה של הריבית בפונקציית המטרה של הבנק המרכזי, ומוצאים שתגובת האינפלציה לזעזוע ביקוש חיובי היא חיובית (אינטואיטיבי) תחת ספציפיקציה אחת, ושלילית (לא אינטואיטיבי) תחת הספציפיקציה האחרת. אנו מראים שניתן לשחזר את ההבדל בתגובת האינפלציה באמצעות כלל מורחב מסוג טיילור בכפוף למידת האינרציה של הריבית בכלל. תגובה סופר-אינרטית, המאופיינת באגרסיביות, מובילה לתגובה הלא אינטואיטיבית, ועשויה להיות לעזר בסביבה של אינפלציה נמוכה בעקבות זעזועי ביקוש שליליים, כמו הסביבה הכלכלית העולמית בשנים האחרונות.

למאמר המלא בנושא: הכללת גורם הריבית בפונקציית המטרה של הבנק המרכזי ותכנון המדיניות המוניטרית (באנגלית) קובץ PDF