תקציר:

המאמר בוחן כיצד רפורמה פנסיונית שהעלאתה את גיל הפרישה הרשמי של גברים ונשים בישראל השפיעה על היצע העבודה של זוגות נשואים. בעבודה זו, נאמדו החלטות הפרישה של זוגות נשואים והתלות האפשרית ביניהן, תוך שימוש בקובץ מפורט של נתונים אדמיניסטרטיביים. תוצאות המחקר מראות כי העלאת גיל הפרישה הרשמי של פרטים מגדילה את היצע העבודה שלהם. עם זאת, ההשפעות הצולבות בין בני הזוג שונות לפי מגדר. היצע העבודה של גברים אינו מושפע מהעלאת גיל הפרישה הרשמי של בנות זוגם. מנגד, העלאת גיל הפרישה הרשמי של גברים תרמה לעליה בגיל הפרישה בפועל של נשותיהם, אם בת הזוג לא הגיעה לגיל הפרישה הרשמי. ​