תקציר:
מחקר זה מביא עדויות נסיבתיות להשפעה של היתרי תעסוקה בישראל על כוח העבודה הפלסטיני ביהודה ושומרון בשלהי האינתיפאדה ולאחריה (2005-2008). המחקר עושה שימוש בבסיס נתונים ייחודי המשלב את נתוני סקרי כוח האדם הפלסטיניים ונתונים מנהליים ישראליים אודות היתרי התעסוקה. המחקר מכמת את הגידול בתעסוקה הפלסטינית בישראל ובכלכלה הפלסטינית, את הירידה בשיעור האבטלה, כמו גם את הירידה בתשואה להשכלה שאירעו במקביל לגידול במספר היתרי התעסוקה בישראל שהונפקו. תוצאות אלו משקפות את ההשפעות החיוביות קצרות הטווח על כוח העבודה חסר השכלה על תיכונית ואת ההשפעות השליליות ארוכות הטווח על צבירת הון אנושי בכלכלה הפלסטינית.

 

למאמר המלא בנושא: ההשפעה של התעסוקה בישראל על כוח העבודה הפלסטיני כקובץ PDF