תקציר:

מחקר בוחן את השפעת המדיניות של ישראל לצמצום תעסוקת פלסטינים בתחומה עם פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 על מעורבות הפלסטינים בעימות. הזיהוי מבוסס על כך ששיעורי התעסוקה בישראל לפני האינתיפאדה היו שונים מאוד מיישוב פלסטיני אחד למשנהו, ובלתי תלויים בגורמים המתואמים עם מידת המעורבות בעימות. המחקר מוצא שככל שהירידה של שיעור התעסוקה בישראל הייתה גדולה יותר, מעורבות תושבי היישוב בעימות הייתה רחבה יותר. התוצאה חזקה יותר במקרה של צמצום בתעסוקת צעירים, שהשפיע על מספר המפגעים יותר מאשר על מספר האזרחים המעורבים באלימות פוליטית.

למאמר המלא בנושא: הגבלת תעסוקה ואלימות פוליטית בסכסוך הישראלי-פלסטיני כקובץ PDF