אובדן מעות במחזור

תקציר:

מאז הנפקת סדרת השקל החדש בשנת 1985 ועד סוף נובמבר 2002 הונפקו למחזור כמיליארד מעות בשווי של 700 מיליוני ש"ח, סכום המהווה התחייבות של בנק ישראל בפועל. מחזור המעות המשמשות אמצעי תשלום נמוך מהמחזור הרשום בספרים בשל התופעה המוגדרת כאובדן. לתופעת האובדן מספר סיבות: אובדן טבעי כתוצאה משימוש שוטף במעות כאמצעי תשלום, תיירות חוץ  ומעות הנשארות בידי התיירים. גם לגורם האספנות מטעמי נוסטלגיה השפעה ניכרת על התופעה, השפעה המתבטאת בעת החלפת מחזור המעות.

 

קישור לקובץ