הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אמצעי התשלום בישראל

אמצעי התשלום שבאמצעותם הציבור הרחב יכול לבצע תשלומים הם מזומן, שיקים, חיובים אלקטרוניים, כרטיסי חיוב, חיובים על פי הרשאה, תשלומים באמצעות האינטרנט, באמצעות אפליקציה ועוד. 

להלן הסבר קצר על אמצעי התשלום העיקריים בישראל:   

  • מזומן - שטרות, כסף ומטבעות, שהם אמצעי התשלום הנזיל ביותר.  
  • שיק (המחאה) - שטר שבו אדם ("המושך") מורה לבנק שבו הוא מנהל את חשבונו לשלם מחשבונו כסף לצד ג' ("הנפרע"), בזמן שנקבע מראש. השיק, כשטר, ניתן להסבה (אלא אם כן הגביל המושך את הסבתו על פני השיק, והתקיימו התנאים המשפטיים המאפשרים זאת), ובמקרה זה יכול הנסב - האדם שלטובתו הוסב השיק) לדרוש את הפירעון מן המושך או מן המסב. 
  • העברה כספים אלקטרונית (EFT - ראשי תיבות של Electronic Funds Transfer) - פעילות של העברת כספים ממשלם למקבל בצורה אלקטרונית, באמצעות תקשורת בין מערכות מידע, ללא העברה פיזית של ניירת, שטרות כסף או המחאות. העברת זה"ב (ראו להלן) והעברה בין חשבונות הן דוגמאות לאמצעי תשלום זה בישראל. 
  • העברת זה"ב - העברה אלקטרונית המתבצעת באמצעות מערכת זה"ב במהלך יום העסקים, לרוב בתוך דקות ספורות. העברה מסוג זה היא סופית ואינה ניתנת לביטול. 
  • כרטיס חיוב - אמצעי תשלום המשמש חלופה למזומנים ולהמחאות. בעת תשלום באמצעות כרטיס חיוב מציג המשלם את הכרטיס או מוסר את פרטיו. הספק או מקבל התשלום פונה למסלקה, המעבירה לו את התשלום ומחייבת את הלקוח. 
  • כרטיס אשראי - סוג של כרטיס חיוב, המשמש אמצעי תשלום חליפי למזומנים; לרוב הלקוח מחויב עבור העסקה במועד מאוחר ממועד ביצועה. 
  • כרטיס Pre-paid - סוג של כרטיס חיוב, שאותו יש לטעון מראש בסכום המרבי לחיוב. כל תשלום מופחת מיתרתו של הלקוח עד לאיפוס היתרה.