הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוועדה להפחתת השימוש באמצעי תשלום מבוססי נייר

בישיבת הממשלה שנערכה ב 19 בספטמבר 2013,החליטה הממשלה על הקמת צוות שיבחן את הבעיות הנובעות משימוש במזומן ובאמצעי תשלום למוסר כתב זה (למוכ"ז), ויגבש מתווה פעולה ודרכים ליישום המדיניות להגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק הישראלי, במטרה לצמצם את תופעת ההון השחור בישראל, להיאבק ​בפשיעה ובהלבנת הון ולאפשר שימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים.

הצוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר הוסמך לגבש מתווה מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק הישראלי. הצוות הוקם בהנחייתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו על מנת להגביר את המלחמה בהון השחור. בצוות ישתתפו מנהל רשות המיסים, מפכ"ל משטרת ישראל, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מנהלת מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, המשנים לפרקליט המדינה וליועמ"ש ונציג משרד האוצר. היעד המרכזי של המהלך: מיצוי פוטנציאל גביית המס אשר יוביל להרחבת בסיס המס בהתאם, מלחמה בפשיעה הכלכלית ובהלבנת ההון. הצוות יבחן את הנעשה בתחום זה במדינות אחרות ואת מאפייני המשק הישראלי, ועל בסיס אלה יגבש המלצותיו.

בישיבת הממשלה שנערכה ב 22 באוקטובר 2014, הממשלה החליטה לאמץ את המלצות הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/03/2023