הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים ועדכונים

  • בתאריך 27 לאוקטובר 2022, הוחלט כי המרווח שיחושב עבור ריבית שיר SHIR לצורך ה-Fallback Rate (המשמש להסבת עסקאות תלבור קיימות לעסקאות בריבית ל-SHIR), יהיה מבוסס על המתודולוגיה שיושמה ISDA עבור ריביות IBOR אחרות. במתודולוגיה זו המרווח הוא החציון לתקופה של 5 שנים, של ההפרשים בין התלבור לבין ה-SHIR Compounded in Arrears.
  • בדצמבר 2023, החל המסחר בריבית שיר.
  • ב-16 באפריל 2024, הוחלט כי פרסום ריבית התלבור לכל התקופות, יופסק מיידית לאחר הפרסום האחרון שיבוצע ב-30 ביוני, 2025.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/04/2024