הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פקדונות מוניטריים/ הלוואות מוניטריות

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

מכרזי פיקדונות ו/או הלוואות לבנקים

מכרזים אלו הם כלי המדיניות העיקרי להשגת רמת הריבית שנקבעה. בהתאם לצורכי הנזילות בנק ישראל מציע לבנקים להפקיד אצלו פיקדונות לפרק זמן של יום, שבוע ותקופת נזילות או ליטול ממנו הלוואות לתקופות קצובות של יום או שבוע. כנגד ההלוואות מעמידים הבנקים לבנק ישראל ביטחונות, ביניהם אג"ח ממשלתיות ומלווה קצר מועד (מק"ם).

המכרז המוניטרי הוא מכרז מפלה (מדורג) על הריבית. במכרז על הלוואות הריבית המזערית היא ריבית בנק ישראל, ובמכרז על פיקדונות הריבית המרבית היא ריבית בנק ישראל. הביקושים הם במרווחי ריבית של נקודת בסיס (מאית האחוז), וסכום ההזמנות של כל תאגיד בנפרד לא יכול לעלות על סכום ההלוואה או הפיקדון המוצע במכרז כולו.​

בעשור האחרון ישנם במערכת הבנקאית עודפי נזילות גבוהים, ולכן המכרזים השוטפים שבנק ישראל עורך הם מכרזי פיקדונות לטווחים שונים, שבאמצעותם הוא סופג את הנזילות בהיקף הנדרש לשם השגתה של רמת הריבית שנקבעה.

תוכנית הלוואות לטווח ארוך: בתגובה על משבר הקורונה החליטה הוועדה המוניטרית על תוכנית מיוחדת של הלוואות לטווח ארוך. במסגרת התוכנית ניתנו לתאגידים הבנקאיים, במספר פעימות, הלוואות לתקופות של 3 ו-4 שנים בריבית 0.1 ובריבית 0.1%-. כל זאת בתנאי שהתאגידים הבנקאיים העמידו אשראי לעסקים קטנים וזעירים. היקף ההלוואות שניתנו במסגרת התוכנית היה 40 מיליארד ש"ח, והיא הסתיימה ביולי 2021.

חזרה לדף כלים מוניטריים