הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פקדונות תקופתיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות התקופתיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
30/05/2024 42 35,000 167,822 35,000 35,000 4.51 4.51 4.51 13.09
11/04/2024 49 35,000 169,495 35,000 35,000 4.51 4.51 4.51 12.95
29/02/2024 42 35,000 171,123 35,000 35,000 4.51 4.51 4.51 12.69
04/01/2024 56 35,000 179,649 35,000 35,000 4.51 4.51 4.51 12.14
30/11/2023 35 35,000 178,082 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.26
26/10/2023 35 35,000 177,307 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.32
07/09/2023 49 35,000 178,077 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.26
13/07/2023 56 35,000 174,600 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.53
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023