הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

זוסמן נעם

זוסמן נעם

זוסמן נעם

חוקר בכיראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

רשימת פרסומים בבנק ישראל

36

תחומי עניין

מיקרו-כלכלה יישומית; כלכלת חינוך; כלכלת עבודה

 

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים