הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

סוחוי טניה

סוחוי טניה

סוחוי טניה

חוקרת בכירה, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

חיזוי וסימולציה: מודלים ויישומים (E17); מחירים, תנודות עסקיות ומחזוריות (E3); שיטות מתמטיות וכמותיות (C)

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים