הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

מבחני הקיצון למערכת הבנקאות

הפיקוח על הבנקים עורך החל משנת 2012, בהתאם למקובל בעולם, מבחן קיצון מקרו־כלכלי למערכת הבנקאות, שמבוסס על תרחיש אחיד. מטרת התהליך לתרום להבנת מוקדי הסיכון שמערכת הבנקאות וכל אחד מהבנקים חשופים להם, ובכך הוא  מסייע להערכת חוסנה ועמידותה של המערכת ולהבטחת קיומה של רמת הון מספקת נוכח הסיכון הנשקף ממוקדים אלו. כן מאפשר המבחן לבדוק את תהליכי ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים, איתור אזורי פגיעות ואת יכולתם לאמוד את הסיכונים המאיימים עליהם במצב קיצון. במסגרת זו התאגידים הבנקאיים אומדים באמצעות מגוון של מודלים ושיטות מקובלות, את תוצאותיו של התרחיש שנבנה על ידי חטיבת המחקר בבנק ישראל, ובמקביל גם הפיקוח על הבנקים בוחן את ההשפעות הצפויות של התרחיש על כל אחד מהבנקים ועל המערכת הבנקאית בכללותה בשיטה אחידה. ביצוע מבחני קיצון אלה לאורך השנים תרמו לחיזוק ההון במערכת הבנקאות והתאמתו לפרופיל הסיכון של הבנקים ושל המשק המקומי, וכן סייעו לשיפור ניהול הסיכונים במערכת הבנקאות.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/10/2023