לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, בהמלצת המפקח על הבנקים, ולאחר התייעצות עם ועדת רישיונות הודיע על מתן רישיון סולק קבוע לחברת "קארדקום סליקה בע"מ"

במסגרת קידום היעד לביסוס המערכת הפיננסית כמערכת תחרותית ומתקדמת לטובת הלקוחות, בין היתר באמצעות הורדת חסמים להקמת סולק חדש, הוגדר תהליך פשוט ותומך לקבלת הרישיון באופן שדרישות ההון מסולק חדש הופחתו בחדות וניתנו הקלות רגולטוריות נוספות. בהתאם לכך, בשנת 2018, ניתן רישיון זמני לחברת "קארדקום סליקה בע"מ". לאחר תהליך ליווי של הפיקוח על הבנקים ולאור עמידת החברה בכל אבני הדרך שנקבעו במסגרת הרישיון הזמני, קיבלו בעלי השליטה בחברה רישיון סולק קבוע לחברה. הרישיון הקבוע יאפשר לחברה לסלוק עסקאות בכרטיסי חיוב ללא מגבלות.

בהתייחס לפיקוח על חברות שקיבלו רישיון סליקה, יצוין כי לאחרונה חוקק חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום ויזום תשלום, התשפ"ג-2023. בהתאם לחוק, החל מחודש יוני 2024, העיסוק בשירותי תשלום הניתנים ע"י גופים חוץ בנקאיים יחייב ברישוי ובפיקוח מאת רשות ניירות ערך. בכדי ליצר ודאות רגולטורית החברות שקיבלו רישיון סולק מנגיד בנק ישראל יפוקחו על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, וזאת עד למעברן לפיקוח על ידי רשות לניירות ערך, בהתאם לחוק האמור.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אנו נמצאים בתקופה שבה מגיעות לכדי יישום רפורמות פיננסיות רבות שקידמנו בשנים האחרונות לטובת הגברת התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית. אני מברך את הפיקוח על הבנקים על הליווי הצמוד ואת הנהלת חברת קארדקום סליקה על כך שהיא עמדה באבני הדרך לקבלת רישיון סליקה ומבקש לאחל לה הצלחה בהמשך דרכה".

המפקח על הבנקים, מר דני חחיאשוילי: "מתן רישיונות לסולקים חדשים הוא צעד אחד מיני רבים שקידמנו יחד עם שותפים נוספים, בממשלה ובקרב הרגולטורים הפיננסים האחרים בשנים האחרונות להגברת התחרות במערכת הפיננסית. מתן רישיון הקבע לחברת קארדקום סליקה, יאפשר לה לפעול אל מול כלל בתי העסק, ללא מגבלות ויסייע הלכה למעשה בחיזוק התחרות בין הסולקים לטובת בתי העסק".

מנכ"ל קארדקום, ערן מלאך: "קבלת רישיון הסולק הקבוע מבנק ישראל והמפקח על הבנקים מהווה הבעת אמון ביכולות ובניסיון שצברה קארדקום  בשוק הסליקה. הרישיון יאפשר לנו לחזק ולהרחיב את מגוון פתרונות הסליקה שאנחנו כבר מביאים לשוק העסקים הקטנים והבינוניים ולהוסיף עבורם פתרונות ניכיון ואשראי, לייצר חדשנות טכנולוגית, ולשמור על יעילות בשירות, מהימנות, מהירות וגמישות, שנחוצים כיום יותר ויותר בשוק האשראי והסליקה.  שוק זה הינו נדבך מהותי ביכולת הצמיחה של המשק הישראלי, וכל תמורה חיובית בו – תיטיב עם כלל העסקים. לאחר שנים רבות בהן השוק הכיל מספר שחקנים מאוד מצומצם, אנחנו בטוחים שכניסת קארדקום תתרום לתחרותיות, ליצירת סטנדרטים חדשים, לשיפור שירות וליצירת ערך כלכלי מוסף ללקוחות".

קרדיט: דוברות בנק ישראל.