נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, שב ארצה היום מנסיעתו לשוויץ שם השתתף הנגיד במפגש של נגידי בנקים מרכזיים בעולם, החברים בבנק הבין-לאומי לסילוקין (*BIS), שנערך אחת לחודשיים בבאזל, שוויץ.

בין היתר, הנגיד הוביל את הדיון של פורום ה-SOE, וזאת בהמשך למינויו בנובמבר 2021 כיו"ר הקבוצה למדינות עם כלכלות קטנות ופתוחות (Small Open Economies – SOE).

 

 

 

*רקע על ה-BIS:

ארגון ה- (Bank for International  Settlement) BISהוא הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים. הוא הארגון הפיננסי הבינלאומי הוותיק ביותר, חברים בו כיום 63 בנקים מרכזיים, ותפקידו לקדם שיתוף פעולה בין הבנקים המרכזיים. הפעילויות שלו כוללות פיתוח סטנדרטים ואמות מידה בינלאומיות לפיקוח על בנקים (תקנות "באזל"), מעקב אחר יציבותה של המערכת הפיננסית הבינ"ל, מתן שירותים בנקאיים לבנקים מרכזיים וסיוע לגופים פיננסיים שונים במילוי תפקידיהם. בנק ישראל הצטרף כחבר מן המניין ב-BIS בספטמבר 2003 לאחר קבלת אישור הממשלה.