ראש הממשלה ונגיד בנק ישראל דנו היום בנושאים כלכליים, בין השאר בהארכת הקדנציה של הנגיד, וסיכמו לקבל החלטה בסוף חגי תשרי.

הנגיד ירון חזר וביקש מרוה''מ, ערב ראש השנה, להוביל להסכמה ציבורית רחבה כדי לשמור על, ואף לקדם, את עוצמות הכלכלה.