לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 2024 בסך 210,278 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 232 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 41.3 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר בעיקר על ידי פעולות הממשלה במט"ח בסך של כ- 1,194 מיליוני דולרים (מתוכם סך של כ-340 מיליוני דולר בגין משיכת מט"ח של הממשלה לחשבון הקרן לאזרחי ישראל). קיטון זה קוזז בחלקו על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 949 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ            ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יוני 2024

205,851

4,427

210,278

מאי 2024

3206,035

4,475

3210,510

אפריל 2024

203,656

4,453

208,109

מרץ 2024

3209,261

4,480

3213,741

פברואר 2024

3202,326

4,495

3206,821

ינואר 2024

201,597

4,528

206,125

דצמבר 2023

3200,090

34,604

3204,694

נובמבר 2023

193,590

4,579

198,169

אוקטובר 2023

186,675

4,560

191,235

ספטמבר 2023

194,025

34,528

3198,553

אוגוסט 2023

198,338

4,518

202,856

יולי 2023

3200,086

4,579

3204,665

יוני 2023

3197,363

4,513

3201,876

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2024

[1]כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2]טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3עודכן לאחר תאריך הפרסום.