לצפיה בהודעה כקובץ לחץ כאן 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "המערכת הבנקאית איתנה ורווחית. בעת האחרונה רשמה המערכת רווחיות גבוהה מאוד ועלייה חדה של התשואה על ההון, בין היתר, כתוצאה משילוב של מספר גורמים: יתרות עו"ש שנותרו גבוהות המהוות מקור בעלות אפסית להעמדת אשראי; תמסורת לא מספקת של הריבית לפיקדונות במגזר משקי הבית וריכוז גבוה של אשראי בריבית משתנה שההכנסות ממנו עולות עם עליית הריבית במשק. חיוני שהבנקים יידעו למצוא את האיזון המשקף את ערך ההוגנות, בין מדיניות הריבית על ההלוואות לבין מדיניות הריבית על הפיקדונות וניהול העו"ש - ובדגש על משקי הבית והעסקים הקטנים."

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "הפיקוח על הבנקים והמערכת הבנקאית שמים דגש רב על הוגנות המערכת כלפי לקוחותיה. היעדים שצויינו היום בדיון מהווים צעד נוסף לשיפור ההוגנות במערכת על המוצרים והשירותים השונים. יש בהם לסייע ולהיטיב בצורה משמעותית עם הלקוחות הרלוונטיים ומהווים המשך לתפיסת הלקוח במרכז. חשוב לציין כי גם ללקוחות ישנם כלים להשוואה ולשיפור תנאיהם שקידמנו בשנים האחרונות, ואני קורא להם להמשיך ולהשתמש בהם".

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, זימן את הנהלות הבנקים לפגישה בלשכתו בתל אביב, לאחר עבודת מטה שנערכה בבנק ישראל בשיתוף עם הפיקוח על הבנקים וחטיבת המחקר. בפגישה נכחו מטעם בנק ישראל גם המפקח על הבנקים היוצא, מר יאיר אבידן והמפקח הנכנס, מר דני חחיאשוילי.

 

במהלך הפגישה הדגיש הנגיד למנכ"לי הבנקים כי הרווחיות הגבוהה במערכת הבנקאית בתקופה האחרונה נובעת בין היתר מההיקף הגבוה של פיקדונות העו"ש שאינם נושאים ריבית ומתמסורת בלתי מספקת של הריבית על הפיקדונות של משקי הבית בסביבת הריבית הנוכחית. זאת, כאשר בצד ההלוואות מתקיימת במקביל תמסורת כמעט מלאה. כל אלו הובילו לתשואה גבוהה מאוד על ההון שאיננה ברת קיימא בטווח הארוך. כמו כן, הודגשה החשיבות בגיבוש פתרונות ממוקדים לאוכלוסיות המצויות בקשיים באופן מיוחד.

במהלך הפגישה ציין הנגיד לחיוב חלק מהצעדים שהובילו הבנקים השונים בנושאים אלו למען לקוחותיהם בתקופה האחרונה, אך הבהיר שמצב זה איננו מספק והציג מספר יעדים שראוי שהמערכת הבנקאית תפעל להשגתם על מנת להיטיב עם לקוחותיה ולחזק את הוגנות המערכת מולם.

להלן היעדים המרכזיים שהעלה הנגיד בפגישה:

  1. תמסורת ריבית נאותה על יתרות זכות של משקי בית.
  2. עידוד אקטיבי מתמשך של לקוחות בעלי יתרת עו"ש מעל רף מסוים להסטת כספים המוחזקים בעו"ש לאפיקים משתלמים יותר (כגון פיקדונות לזמן קצוב או קרנות כספיות).
  3. סיוע אקטיבי לבעלי המשכנתאות המאובחנים כבעלי הקשיים המשמעותיים ביותר.
  4. הקלת הנטל ללקוחות בעלי יתרה שלילית בחשבונות העו"ש.

 

בתום הפגישה הנחה הנגיד את מנכ"לי הבנקים לדווח למפקח על הבנקים, בדבר היערכותם להשגת היעדים שהציג. הנגיד הדגיש כי הוא מצפה מכל אחד מהבנקים לאמץ צעדים מדידים וישימים להשגת היעדים בתוך פרק זמן קצר.

 

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF