לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

לצפייה בהוראה לחץ כאן

לצפייה בדברי הסבר לחץ כאן

הפיקוח על הבנקים פרסם היום את הנוסח הסופי של עדכון להוראה בנושא "תנאי היוותרות בחיים וטיפול בחיובים קיימים בפטירה". מטרות העדכון הן הגברת רמת המודעות של שותפים בחשבון לקיומו של תנאי "היוותרות בחיים" בהסכמי פתיחת חשבון ולמשמעויותיו, וסיוע לשותפים שנותרו בחיים לפעול להסדרת חיובים קיימים באמצעי התשלום שהונפקו לשימוש השותף שנפטר.

 

למידע נוסף ראו הודעה קודמת לעיתונות – קישור