לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

לצפייה במכתב המפקח לחץ כאן

בנק ישראל מרחיב את המידע ההשוואתי בין הבנקים, על ריביות הפיקדונות וההלוואות, על מנת לאפשר הנגשה, והשוואה שיחזקו את יכולתם של הצרכנים ויגבירו את התחרות בין הבנקים.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "המידע הרחב הנוסף שאנו מפרסמים היום אודות שיעורי הריבית של מוצרי הפיקדונות והאשראי למשקי הבית, בחלוקה לבנקים השונים, הוא עוד צעד חשוב בהגברת השקיפות. אני מאמין כי זהו שלב נוסף  בחיזוק כוחו של הלקוח ומתן היכולת לקבל החלטה מושכלת, לאחר בחינת מכלול הנתונים באופן פשוט, נגיש ונוח."

בחודש אוקטובר 2022, השיק בנק ישראל את רפורמת השקיפות בריביות, באמצעות אתר הבנק. המידע שפורסם כלל נתונים שדווחו לפיקוח על הבנקים באופן שוטף על גובה הריביות הממוצעות של כל אחד מהבנקים, שניתנו בפועל בגין פיקדונות (בריבית קבועה ומשתנה) ואשראי (בריבית משתנה) במטבע ישראלי שאינו צמוד למדד.

היום מודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבת  המידע שפורסם, מתוך רצון להנגיש לציבור מידע שלם ומפורט יותר שיסייע לו לבצע השוואה טובה יותר של הריביות במוצרים השונים של פקדונות ואשראי.

בהמשך יונגשו באתר נתוני השוואה נוספים שיסייעו לצרכן בקבלת החלטה בעת הפקדת כספים או קבלת הלוואות, שאינם רק מהמערכת הבנקאית, כגון מק"מ.

להלן פירוט המידע הנוסף אשר יפורסם מהיום לציבור הרחב:

ריביות על פיקדונות

  • פיקדונות בריבית קבועה – פילוח הריביות שהציעו הבנקים לפי תקופות זמן נוספות ותוספת מידע אודות הריבית החציונית[1].
  • פיקדונות בריבית משתנה – פילוח הריביות שהציעו הבנקים ל על פי תקופות זמן וכן תוספת מידע אודות הריבית החציונית.

הפילוח על פי  תקופות זמן מאפשרת לצרכן השוואה וקבלת מידע ממוקד יותר על הריביות על פיקדונות לתקופות השונות וביצוע השוואה טובה יותר לפי צרכי הלקוח.

 

ריביות על אשראי צרכני (הלוואות למשקי הבית)

בנוסף להשוואה פשוטה של הריביות הממוצעות שגבו הבנקים השונים על סה"כ ההלוואות, מוצגת גם השוואה של הריבית החציונית. הריבית החציונית תאפשר לכל צרכן להבין טוב יותר את מיקומו ביחס לשאר הריביות שהוצעו על הלוואות לצרכנים אחרים. ההבדל בין הריבית החציונית לממוצעת הוא שהממוצע מושפע מסכומים (כי הוא משוקלל) ואילו הריבית החציונית אינה מושפעת מהסכום. נציין כי הריבית על אשראי אינה משתנה בצורה משמעותית בין תקופת ההלוואה השונות.

מידע על הריבית לפי אחוזונים:

  • לצד הריבית הממוצעת או הריבית החציונית, מוצגת מעתה  גם הריבית הממוצעת ברבעון התחתון  (25% ההלוואות עם הריבית הנמוכה) ואת הריבית הממוצעת ברבעון העליון (25% ההלוואות עם הריבית הגבוהה).
  • בשל העובדה שבהלוואות צרכניות יש שונות גדולה בריביות שמשלמים הלקוחות, הורחב הפרסום, כך שיוצג מידע לא רק על הריבית הממוצעת אלא יוצג גם טווח הריביות[1]. הריביות המוצעות ללקוחות מושפעות ממספר פרמטרים, בין השאר, רמת הסיכון של הלווה, סכום ההלוואה ותנאיה.

המידע מונגש באמצעות דף ייעודי מונגש באתר הבנק, שפותח על ידי חטיבת טכנולוגית המידע ומחלקת התקשורת ומעודכן בתדירות חודשית.

[1] ריבית חציונית היא הריבית שחצי מההלוואות (או הפיקדונות) נתנו (או התקבלו) בריבית גבוהה או שווה לה, וחצי מההלוואות (או הפיקדונות) בריבית נמוכה או שווה לה. המידע על הריבית החציונית מנטרל את השפעת הסכום על המחירים.

[2] . לצורך כך, ההלוואות בכל בנק סודרו לפי גובה הריבית וחושבה הריבית הממוצעת המשוקללת עבור ההלוואות ברבעון הראשון (25% ההלוואות עם הריבית הנמוכה) והריבית הממוצעת המשוקללת עבור הלוואות ברבעון הרביעי (25% ההלוואות עם הריבית הגבוהה).