לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

מנהל חטיבת המחקר, ד"ר עדי ברנדר, השתתף בכנס "אתגרי שוק הנדל"ן לאחר 7 באוקטובר" שערך מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב.

בכנס השתתפו בכירות ובכירים בעולם הנדל"ן והכלכלה, ודנו בהשפעות המלחמה על הענף.

ד"ר עדי ברנדר:

"הפעילות בענף הבניה לפני המלחמה הייתה בהיקף גבוה. סך הבניה הפעילה, התחלות הבניה והתעסוקה בענף היו ברמות גבוהות, והיתרי הבניה והיקפי האישורים של מוסדות התכנון הצביעו על "צנרת" מבטיחה של התרחבות בשנים הקרובות. עם פרוץ המלחמה, הפעילות בענף הצטמצמה מאוד. כיום, החסם המרכזי לפעילות הוא המחסור בעובדים, בשל היעדרות העובדים הפלסטינים. יש צורך בקבלת החלטות לגבי תמהיל העובדים והטכנולוגיה הרצויים בענף הבניה, שכן הגעת מספר גדול של עובדים זרים שיחליפו את הפלסטינים תיקח זמן רב, העסקת העובדים הפלסטינים כרוכה בשיבושים בתקופות של מתיחות ביטחונית, והתקדמות טכנולוגית שתצמצם את מספר העובדים הדרושים בענף ותעודד תעסוקת ישראלים נוספים, כרוכה בהשקעות ובתהליכי התאמה. בנוסף, חשוב לפעול לקידום השקעות ציבוריות בתשתיות כדי לשחרר את הפוטנציאל של קרקעות שקידומן לבניה מותנה בפיתוח אותן תשתיות".

מצורפת המצגת שליוותה את דבריו.