לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, שב ארצה לאחר שהשתתף במפגש של נגידי בנקים מרכזיים בעולם, החברים בבנק הבין-לאומי לסילוקין (*BIS), שנערך בבאזל, שווייץ.

במסגרת מפגש ה-BIS, השתתף הנגיד בפאנל מיוחד לזכרו של Andrew Crockett  , שהיה מנכ"ל ה-BIS.
הפאנל עסק בנושא "מדיניות מוניטרית כאשר הבנק המרכזי מעצב את סנטימנט השוק הפיננסי", בו השתתפו, בנוסף לנגיד, גם Christine Lagarde, נשיאת הבנק המרכזי האירופי, ו- John C Williams, נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק. 

כמו כן, הנגיד השתתף בפאנל מיוחד בפורום "POINT ZERO" שעסק במטבעות דיגיטליים (CBDC) כהאצה לחדשנות פיננסית. 

*רקע על ה-BIS:

ארגון ה- (Bank for International  Settlement) BISהוא הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים. הוא הארגון הפיננסי הבינלאומי הוותיק ביותר, חברים בו כיום 63 בנקים מרכזיים, ותפקידו לקדם שיתוף פעולה בין הבנקים המרכזיים. הפעילויות שלו כוללות פיתוח סטנדרטים ואמות מידה בינלאומיות לפיקוח על בנקים (תקנות "באזל"), מעקב אחר יציבותה של המערכת הפיננסית הבינ"ל, מתן שירותים בנקאיים לבנקים מרכזיים וסיוע לגופים פיננסיים שונים במילוי תפקידיהם. בנק ישראל הצטרף כחבר מן המניין ב-BIS בספטמבר 2003 לאחר קבלת אישור הממשלה.