לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

  • הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל הודיע למקורות המידע שהם נותני אשראי המדווחים למאגר כי ניתנת ארכה לדיווח על פיגורים על הלוואות, כך שבמקום שידווחו על הפיגור לאחר 30 ימים, הם ידווחו עליו לאחר 60 ימים.
  • הנחייה זאת באה בהמשך להנחיותיו של הממונה על שיתוף בנתוני אשראי לזהות ולסמן את הנתונים השליליים שידווחו על רקע המצב הביטחוני והשלכותיו על אזרחי המדינה. סימון המידע מאפשר ללשכות האשראי ולנותני האשראי להבחין בין מידע שלילי שנוצר לפני המלחמה למידע שלילי שנוצר לאחר שפרצה המלחמה.

מלחמת "חרבות ברזל" מטילה נטל כלכלי על רבים מאזרחי המדינה, שצפוי לקבל ביטוי ברישומים הפנימיים אצל נותני האשראי ובנתונים שידווחו למערכת נתוני אשראי. נתונים אלו משמשים נותני אשראי שונים להעריך את הסיכון שבמתן הלוואות ללווים, ובמקרים מסוימים עלולים להשפיע לרעה על דירוגי הלווים, על היכולת שלהם לקבל אשראי ועל תנאי האשראי.

כדי לאפשר לציבור שהות מספקת להסדרת התחייבויותיו מול נותני האשראי, ולמנוע דיווח על פיגורים בתשלומי הלוואות שנבעו מסיבות טכניות שונות, הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל הנחה את מקורות המידע המדווחים למאגר (שהם נותני אשראי) והורה להם להאריך את משך הזמן הנדרש לפני דיווח על פיגורים בתשלום הלוואות, כך שבמקום לדווח על הפיגור לאחר 30 ימים, הם ידווחו רק לאחר  60 ימים. ההוראה תחול על הדיווח החודשי בגין החודשים אוקטובר 2023 ונובמבר 2023, והממונה רשאי להורות על החלתה על חודשי דיווח נוספים.

הנחייה זאת באה בהמשך להנחיותיו של הממונה על שיתוף בנתוני אשראי לזהות ולסמן את הנתונים השליליים שידווחו על רקע המצב הביטחוני והשלכותיו על אזרחי המדינה. סימון המידע מאפשר ללשכות האשראי ולנותני האשראי להבחין בין מידע שלילי שנוצר לפני המלחמה למידע שלילי שנוצר לאחר שפרצה המלחמה.

מנכ״לית בנק ישראל, שולמית גרי: ״מערכת נתוני אשראי חשובה מאוד לפיתוחה של הכלכלה הישראלית גם בזמני משבר וחירום ואני רוצה לברך את הממונה על שיתוף בנתוני אשראי וצוותו על מיפוי של מקומות בהם ניתן לסייע לאוכלוסיות שנפגעו בשל המלחמה ובפרט על קידום צעד נוסף וחשוב זה למענם."

הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל, אייל חדד: "אנו במערכת נתוני אשראי נמשיך  לתת מענה עבור האוכלוסייה שנפגעה מהמלחמה במסגרת הכלים העומדים לרשותנו ובזהירות יתרה כך שלצד ההקלות הניתנות הדיווחים ימשיכו לשקף בצורה אמינה ומהימנה את מצבם של הלווים."

אנו חוזרים ומבקשים להפנות את תשומת לב הציבור למוצרים שמציעים נותני האשראי במטרה להקל על הלקוחות, על רקע קידום המתווה הרוחבי ע"י בנק ישראל. בהקשר זה מוצע ליצור קשר עם נותני האשראי להם התחייבתם, ולבחון אפשרויות לדחייה או לפריסת תשלומים רק במידה שהדבר נדרש לכם.

בהקשר לכך, אנו ממליצים לפעול בתיאום עם נותני האשראי  על מנת למנוע,  ככל שניתן, מצבים של חריגה ממסגרות אשראי, החזרת צ'קים או פיגור בתשלומים. חריגה או פיגור שלא הוסדרו מראש עלולים לפגוע ביכולת לקבל אשראי בתנאים טובים בעתיד.

מידע נוסף על כל צעדי בנק ישראל ופרטי קשר אפשר למצוא באתר האינטרנט של בנק ישראל:

https://www.boi.org.il/bank-of-israel/iron-swords/

למידע נוסף על מערכת נתוני אשראי ניתן לפנות למוקד פניות הציבור של המערכת בטלפון 6194* או באתר האינטרנט של המערכת בכתובת: https://www.creditdata.org.il/