לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית בישראל מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר בעבר כ"קוד בנק") המורכב משתי ספרות. בנק ישראל מעדכן על הקצאת קודי זיהוי נוספים לחברות פינטק (FinTech) אשר נמצאות בתהליך של חיבור למערכות התשלומים בישראל.

צעד זה עומד בקנה אחד עם יתר הצעדים שקידם בנק ישראל לטובת פתיחת הגישה לשחקנים חוץ בנקאיים וקידום התחרות בשוק התשלומים, כך שחברות פינטק יוכלו לפעול באופן ישיר ועצמאי במערכות התשלומים המפוקחות בישראל, תוך צמצום התלות בבנקים. קוד הזיהוי מאפשר לחברות פינטק להקצות מספר חשבון תשלום, המקביל למספר חשבון בנק בתאגידים הבנקאיים, ללקוחותיהם. כמו-כן, קוד זיהוי מאפשר למשתתפים אחרים במערכות התשלומים לזהות אותם באופן ייחודי.

עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה: " ישנה חשיבות להמשך צירוף שחקנים מגוונים שיתרמו למשק בהגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הפיננסי, פיתוח של פתרונות תשלומים מתקדמים וחדשניים, ייעול תהליכים ושירותים עסקיים והוזלת עלויות לטובת ציבור הצרכנים ובתי העסק".

להלן מספר קוד הזיהוי שהוקצה לחברות:

גי אם טי טק אינוביישן בע"מ: 69.

 וי צ'ק בע"מ: 75.