לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

להלן עדכון חודשי של היקף הפעילות במסגרת התוכניות שהושקו מאז פרוץ המלחמה , נכון ל-30/06/2024:

 

בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי להבטיח את התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית על רקע המלחמה.

 

תכניות שהושקו  בעקבות המלחמה:

  1. מכירת מט"ח של עד 30 מיליארדי דולרים על מנת למתן את התנודות בשער בשקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים.
  2. אספקת הנזילות הנדרשת לשוק המטח גם ע"י הפעלת מנגנוני עסקאות swap של הבנק בהיקף של עד 15 מיליארדי  דולרים.
  3. ביצוע עסקות ריפו מול גופים מוסדיים וקרנות נאמנות כנגד בטוחות של אג"ח ממשלתי ו/או קונצרני כבטוחה במטרה לשמור על התפקוד התקין של השווקים
  4. תכנית מוניטרית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו מהמלחמה - במסגרת זו, בכפוף לאשראי שניתן לעסקים קטנים וזעירים בהתאם לתנאים שנקבעו:
    1. בנק ישראל יעמיד הלוואות מוניטריות לבנקים בהיקף של עד 10 מיליארד ₪.
    2. בנק ישראל יאפשר לנותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים לבצע מולו עסקאות ריפו, בהיקף של עד 1 מיליארד ₪.

              תוכנית זו הסתיימה בחודש פברואר

 

[1]ראה באתר הבנק הודעה בדבר התכנית עסקאות swap בסכום של עד 15 מיליארדי דולרים  ב-9 באוקטובר 2023 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-23/

[2]ראה באתר הבנק הודעה בדבר התכנית מכירת מט"ח בסכום של עד 30 מיליארדי דולרים  ב-9 באוקטובר 2023 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/09-10-23/

[3] ראה באתר הבנק הודעה בדבר התכנית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה.

https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/06-11-23/