לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי, נשא דברים בכנס של מכון ספרא לבנקאות ותיווך פיננסי בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, בנושא "המערכת הבנקאית בעת מלחמה וביום שאחרי".

בדבריו הציג המפקח על הבנקים את הצעדים השונים בהם נקט הפיקוח על הבנקים במלחמת "חרבות ברזל", וכן את היערכות הפיקוח והמערכת הבנקאית במבט צופה פני עתיד.

בין היתר, הציג המפקח נתונים עדכניים על דחיית התשלומים שבוצעו בעקבות מתווה הסיוע של בנק ישראל להקלה על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית ולעסקים, שאומץ על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. מהנתונים עולה כי עד ל-24.11.23 נדחו למעלה מ-240 אלף הלוואות, וסך התשלומים שנדחו עומד על 4.9  מיליארדי ש"ח, מרביתם במגזר העסקי (שקף 4 במצגת המצורפת).

בסיכום דבריו אמר המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי:

"מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של המלחמה וחוסר הוודאות עדיין גבוה. עם פרוץ האירועים באותה שבת ארורה, הפיקוח על הבנקים פעל במהירות כדי לשמר את הרציפות התפקודית של המערכת הבנקאית, לוודא כי הסיכונים המידיים מנוהלים וניתן סיוע ראשוני ללקוחות המערכת. איתנותה הפיננסית וחוסנה של המערכת אפשרו את הרחבת צעדי הסיוע לציבור ובראשם את מתווה דחיית התשלומים בהלוואות ובמשכנתאות בדגש על מעגל האוכלוסייה שנפגעה ישירות מהאירועים, וכן את המתווים אליהם נרתמו כלל הגופים במערכת הבנקאית. אנו בפיקוח ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות והשפעות המלחמה, תוך מיקוד בניטור ובניהול הסיכונים וביכולתה של המערכת הבנקאית להמשיך לספק סיוע לציבור ולתמוך במשק ובשיקום שיבוא אחרי המלחמה."

לצפייה בדברי המפקח המלאים, לחצו כאן

למצגת אותה הציג המפקח, לחצו כאן