גליון 3

  • ההשפעה ההטרוגנית של שער החליפין על החברות בענפי התעשייה בישראל - גלעד ברנד וארנון ברק
  • הנזילות בשוקי איגרות החוב בישראל: ניתוח על רקע משבר הקורונה - ינון גמרסני, דפנה קובי וארי קוטאי
  • תזמון שוק ברכישות חוזרות של אגרות קונצרניות - נדב שטינברג ואבי ואהל

לגליון המלא כקובץ PDF