גליון 2

  • האינטרקציה בין מדיניות מוניטרית ומדיניות מקרו-יציבותית בישראל - יונתן בן שימול, ינון גמרסני, מיכאל קהן, סיגל ריבון, יוסי סעדון, נעם בן-זאב, יצחק שיזגל ואסף סגל
  • מדוע השכר של העובדים בחברות מייצאות גבוה יותר - שי צור
  • ההשפעה השונה של הודעות טקסט תזכורת (Nudges) לקבלת החלטות פיננסיות על קבוצות מיעוטים - המקרה של חיסכון לכל ילד - מאיה הרן-רוזן ואורלי שדה

לגליון המלא כקובץ PDF