גליון מספר 1

  • השפעת התחרות במשק הישראלי על המחירים: ניתוח באמצעות עקומת פיליפס ענפית - שולמית ניר
  • הגורמים המשפיעים על מירווחי איגרות החוב התאגידיות - מיטל גראם-רוזן, חיימי וידר ונועם מיכלסון
  • כיצד הורדת גיל הפטור משירות צבאי לגברים חרדים השפיעה על השתלבותם בשוק העבודה - נעם זוסמן ואברהם זופניק

לגליון המלא כקובץ PDF