הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכומי הדיונים להחלטה על המדיניות המוניטרית

על פי סעיף 19 (א) לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית מפרסמת לציבור את סיכומי דיוניה  שהתוצאה שלהם היא החלטות על המדיניות המוניטרית. סיכומי הדיונים מתפרסמים בתוך שבועיים ממועד ההחלטה על המדיניות המוניטרית.

הצגת סיכומי הדיונים, על פי המתכונת המקובלת בבנקים המרכזיים של המדינות המתקדמות בעולם, נועדה להגביר את השקיפות של המדיניות המוניטרית. פרסום סיכומי הדיונים הוא נדבך בהגברת השקיפות, נוסף על פרסומים אחרים, והוא מאפשר לציבור, לכנסת ולממשלה להעמיק את הבנתם בנושא מדיניות הריבית של בנק ישראל. ​

סינון

שנה / תקופה