את הכנס קיים המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית של המכללה האקדמית נתניה

https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/open-banking/

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF