הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הפצת אמצעי עזר לזיהוי מעות ושטרות

הפצת אמצעי עזר לזיהוי מעות ושטרות עבור אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון

במסגרת החלפת סדרת השטרות פעל בנק ישראל להקל על אנשים עם לקויות ראייה ועיוורון באמצעות שילוב של סימן זיהוי ייעודי בצורת צמדי קווים המודפסים בדיו בולטת בצדי השטר ועל ידי קביעת אורך שונה לכל עריך.

בנוסף החל בנק ישראל, בשיתוף המרכז לעיוור, בהפצת אמצעי עזר לזיהוי שטרות מהסדרה החדשה ומעות עבור אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון. מדובר באמצעי פלסטיק המבוסס על אורכם השונה של עריכי השטרות בסדרת השטרות החדשה ועל הקוטר השונה של עריכי המעות. כך, בבדיקה שאורכת שניות ספורות, מזהה הבודק מהו ערכם של השטרות והמעות, בהתבסס על השוני באורכם ובקוטרם, ע"י הכנסת השטר או המעה למקום המיועד לכך, ומישוש הסימנים המזהים שמעידים מהו ערך השטר או המעה.  נדגיש כי האמצעי משמש לצורך זיהוי ערכם של השטרות והמעות ולא נועד לקבוע אם הם אותנטייים.

אמצעי זה מותאם לשטרות הסדרה החדשה בלבד כאשר עד היום כבר הוחלפו למעלה מ- 90% מהשטרות בעריך 50 ₪, למעלה מ- 80% מהשטרות בעריך 200 ₪, כ- 40% מהשטרות בעריך  100 ₪ וכ- 30% מהשטרות בעריך 20 ₪.

בנק ישראל העביר אלפי יחידות של אמצעי העזר לידי המרכז לעיוור על מנת שזה יוכל להפיצו, ללא עלות, למחזיקי תעודות עיוור באמצעות מרכזי פעילותו. בנוסף, מורים שיקומיים מטעם עמותת "מגדל אור" הודרכו על ידי נציגי הבנק מבעוד מועד על מנת לסייע וללמד את המבקשים על אופן השימוש בו.

למידע נוסף ניתן לפנות למרכז לעיוור בטלפון 03-7915555 או למרכז המידע אודות השטרות החדשים של ישראל, בבנק ישראל, בטלפון 1-800-300-018.

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/03/2023