הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדריך עמלות

1

בחנו את אופי פעילותכם בחשבון העו"ש!

ניתן לקבל מהבנק תעודת זהות בנקאית  שהינה דו"ח תמציתי המציג ללקוח את כל הפעילות שבוצעה בחשבונו בצורה ברורה, למשל העמלות בגינם אנו מחויבים ושיעורי הריבית על הפיקדונות וההלוואות, בצורה שקופה וקלה להשוואה.

תעודת הזהות הבנקאית מופיעה באתר הבנת. לקוחות שמקבלים את הדואר מהבנק באמצעות דואר ישראל, יקבלו זאת אחת לשנה.

2

השוו בין התנאים המוצעים לכם בבנק בו מנוהל החשבון ובין בנקים אחרים!

• דרשו מהבנק לקבל הטבות והנחות במידה והנכם זכאים להן מכוח היותכם שייכים למגזר או קבוצת אוכלוסיה הנהנית מהטבות בבנק.
• נהלו עם הבנק משא ומתן באשר לתנאי ניהול החשבון ובקשו לקבל הנחות והטבות בתשלום עמלות ותשלומי ריבית.
• בדקו את הכדאיות במעבר לבנק אחר בספטמבר 2021, הושקה מערכת חדשה אשר מאפשרת ללקוחות המערכת הבנקאית לעבור מבנק לבנק באופן מקוון, נוח, מאובטח וללא עלות.

3

בדקו האם אחד המסלולים מ"מסלולי עמלות" משתלם עבורכם!

בחנו אפשרות להצטרף למסלול תשלום חודשי קבוע בגין סל פעולות שבוצעו על ידי פקיד או בערוץ ישיר. בכדי לדעת מהי שיטת החיוב המתאימה לך (מסלול בסיסי, מסלול מורחב או אי הצטרפות למסלול, היינו    תשלום על כל פעולה), ומהם המחירים שמציעים הבנקים השונים -הכנס למחשבון "מסלולי עמלות" שלנו.

4

בצעו את פעילותכם בחשבון העו"ש בערוצים הישירים!

גם פעולות כמו חיובים על פי הרשאה, הוראות קבע, משיכות שיקים ומשיכות מידע בעדכן נחשבות לפעולות בערוץ ישיר. השתמשו במכשירים אוטומטיים, אינטרנט ומענה טלפוני ממוחשב לביצוע פעולות אחרות. בנק איננו רשאי לגבות עמלה מלקוח בגין כרטיס מידע או בגין כרטיס למשיכת מזומן.
שימו לב! פעולות כמו הפקדה לפיקדון או משיכה ממנו, קבלת הלוואה ופירעונה, קניה ומכירה של ניירות ערך - אינן כרוכות בתשלום עמלה בגין פעולה באמצעות פקיד, גם אם הן מבוצעות בסניף.

5

החזירו אמצעים לביצוע פעולות באופן ישיר שאינכם משתמשים בהם!

אם ברשותכם אמצעים לביצוע פעולות באופן ישיר (כרטיס משיכת מזומן/אשראי) ואינכם עושים בהם שימוש החזירו אותם, כך תוכלו לבצע 4 פעולות על ידי פקיד במחיר של פעולה בערוץ ישיר.

אזרח ותיק זכאי ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. לקוח בשיעור נכות של 40% ומעלה זכאי לאותה הטבה לאחר שהציג לבנק את המסמכים הנדרשים.

6

בדקו מה העלויות בגין השימוש בכרטיס האשראי שברשותכם והשוו את העלויות מול כרטיסי אשראי אחרים!

זכרו, אין חובה להחזיק דווקא בכרטיס אשראי שהונפק לכם ע"י הבנק בו מנוהל החשבון.

7

עקבו אחר סכום החיוב החודשי בכרטיס האשראי, קל וחומר אם ברשותכם יותר מכרטיס אשראי אחד!

זכרו, הנחה בתשלום עמלות בכרטיס האשראי ניתנת ללקוחות בהתאם להיקף פעילותם בכרטיס.

8

בדקו את הכדאיות שבהחזקת יותר מכרטיס אשראי אחד!

אם יש ברשותכם כרטיסים לא פעילים, תבטלו אותם וכך תחסכו בעמלות. 

9

הימנעו מפיצול פעולות שלא לצורך!

חלק מהשירותים כוללים עמלות מינימום לפעולה.

10

כאשר אתם מבצעים השוואות ניתן להיעזר ב:

• תעריפונים מצומצמים
• טופס השוואת ניהול חשבון עו"ש
• מחשבונים והשוואות

לכלים ומחשבונים

11

בדקו תמיד את התשובות לשאלות הבאות:

• האם אתם זכאים להטבות והנחות בשל השתייכותכם לקבוצת אוכלוסייה שהבנק מזכה בפטור או הנחה מעמלות?
• האם הבנק יהיה מוכן להסכים לתנאים טובים יותר מאלו המוצעים בתעריפון?

12

בדקו תמיד את שיעור הריבית:

בפיקדונות - זכרו! ניתן להפקיד פיקדון גם בבנק אחר (ולא רק בבנק שבו מנוהל חשבון העו"ש). עלות העברת הכספים הוזלה באופן משמעותי, והעמלה בגין העברת הכספים היא בהתאם לערוץ הפעולה: פעולה בערוץ ישיר או פעולה על ידי פקיד. השוו איזה בנק מציע לכם את הריבית הגבוהה ביותר. ניתן להיעזר במידע המפורסם באתר בנק ישראל המציג את שיעורי הריבית הניתנים על פיקדונות והלוואות
• לפני הפקדת כספים בפיקדונות מומלץ לבדוק ולהשוות לשיעור התשואה על מק"מ וקרנות נאמנות שקליות, שכן בעקבות התיקון לכללי העמלות בוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות נאמנות שקליות.
• במסגרות אשראי - העמלות בגין מסגרות האשראי אשר מנוצלות בפועל בוטלו. נותר להשוות רק את שיעור הריבית.
• בהלוואות - העמלות בגין הלוואות עד 100,000 ₪ בוטלו. נותר להשוות רק את שיעור הריבית.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/06/2024